home 로그인 회원가입 장바구니 마이페이지 고객센터
Math Level 2
Albert Shim
Brian Rhee
Harim Yoo
Chemistry
Kelda Park
Simon Lim
Ryan Lim
Biology
Simon Lim
Caits Lee
Ryan Lim
Physics
Harry Kim
World History
Ki Young Song
Myer Kim
US History
Ki Young Song
Kelly Chung
SAT 2 Chinese
Eunjung Choi
HSK
Eunjung Choi
Chinese
Junga Lee
 
 
Home > SAT II | Chemistry
Kelda Park Simon Lim Ryan Lim
강의 리스트
전체 l 단품 l 패키지
 
선택
l 선생님 l 강의명 l 강의맛보기 l
강의수
/수강기간
l 강의정보
  Kelda Park  
Kelda's SAT 2 Chemistry Final Review (시험 직전 최종 정리 강의) 15강 완성
수강료 : 125,000원( 113 USD)
 
동영상보기
  15강/45  
  Kelda Park  
Kelda's All about SAT Chemistry 개념정리 (with review questions) _Part.1_19강 완성
수강료 : 156,000원( 141 USD)
 
동영상보기
유투브
  19강/60  
  Kelda Park  
Kelda's All about SAT Chemistry 개념정리 (with review questions) _Part.2_25강 완성
수강료 : 190,000원( 172 USD)
 
동영상보기
유투브
  25강/80  
  Kelda Park  
Kelda's All about SAT Chemistry 개념정리 (with review questions) 패키지 강의(Part.1+Part.2)_44강 완성
수강료 : 340,000원( 309 USD)
 
동영상보기
  44강/140  
  Kelda Park  
Kelda's All about SAT Chemistry 5 Full Length Practice Test 해설강의 (30강 완성)
수강료 : 200,000원( 181 USD)
 
동영상보기
유투브
  30강/90  
  Kelda Park  
Kelda's All about SAT Chemistry 패키지 강의(개념정리+문제풀이)_총 74강 완성
수강료 : 520,000원( 472 USD)
 
동영상보기
  74강/180  
 
 1 

SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
SKYBANNER
고객문의 faq qa